Gynekologiska specialprodukter

Gynekologiska specialprodukter samt apparatbundna förbrukningsartiklar.

Gynekologiska specialprodukter inkl preventivmedel VF2020-00034

Avtalsperiod 2022-04-01 till 2024-03-31, är förlängt till 2025-03-31.

Dokument

Upphandlat sortiment

Kontakt

Namn:
VF Support

Telefon:
018-611 66 87

E-post:
upphandling@varuforsorjningen.se

Support