Hjärt- och lungmaskinmaterial

Set och apparattillbehör till hjärt- och lungmaskiner.

Hjärt- och lungmaskinmaterial VF2020-00058

Avtalsperiod 2021-03-01 till 2023-02-28, är förlängt till 2025-02-28.

Hjärt- och lungmaskinmaterial, omtag VF2021-00028

Avtalsperiod 2021-06-01 till 2023-02-28, är förlängt till 2025-02-28.

Kontakt

Namn:
VF Support

Telefon:
018-611 66 87

E-post:
upphandling@varuforsorjningen.se

Support