Injektions-, infusions- och transfusionsmaterial

Infusionsaggregat, blandningssystem vid hantering av toxiska läkemedel, infusionskopplingar, infusions- och injektionskanyler, nålfria injektionssystem, infartsfixeringar, TIVA-set, transfusionsaggregat, övertrycksmanschetter, kanyler till SVP, sprutor med mera

Injektions-, infusions- och transfusionsmaterial VF2021-00020

Avtalsperiod 2022-11-01 tom 2024-10-31, kan förlängas till 2026-10-31.

Injektions-, infusions- och transfusionsmaterial Omtag VF2022-00057

Avtalsperiod 2022-11-01 tom 2024-10-31, kan förlängas till 2026-10-31.

Dokument

BD Eclipse - handhavandeinstruktion

Support