Injektions-, infusions- och transfusionsmaterial

Infusionsaggregat, blandningssystem, infusionskopplingar, infusions-
och injektionskanyler, nålfria injektionssystem, infartsfixeringar,
tiva-set och sprutor.

Injektions-, infusions- och transfusionsmaterial VF2017-0022, VF2018-0001 och VF2019-0006

Avtalsperiod 2018-11-01 till 2020-10-31, kan förlängas till 2022-10-31, är förlängd till 2022-10-31

Kontakt

Namn:
Tommie Ullman

Telefon:
018-617 20 55

E-post:
tommie.ullman@regionuppsala.se

Kundtjänst