Injektions-, infusions- och transfusionsmaterial

Infusionsaggregat, blandningssystem, infusionskopplingar, infusions-
och injektionskanyler, nålfria injektionssystem, infartsfixeringar,
tiva-set och sprutor.

Injektions-, infusions- och transfusionsmaterial VF2021-00020

Avtalsperiod 2022-11-01 tom 2024-10-31, kan förlängas till 2026-10-31.

Dokument

BD Eclipse - handhavandeinstruktion

Kontakt

Namn:
Kundtjänst

Telefon:
018-611 66 87

E-post:
upphandling@varuforsorjningen.se

Kundtjänst