Inkontinensmaterial, lagerhållning och distribution

Lagerhållning och distribution av inkontinensartiklar och urologiskt material till enskilt och särskilt boende.

Portal och logistik för hemdistribution av inkontinensmaterial och urologiskt material, VF2021-00034

Avtalsperiod 2023-02-01 till 2027-01-031, kan förlängas till 2030-01-31.

Det här avtalet är ett tjänsteavtal, därför finns inga artiklar kopplade till avtalet.

Kontakt

Namn:
VF Support

Telefon:
018-611 66 87

E-post:
upphandling@varuforsorjningen.se

Support