Inkontinensmaterial, lagerhållning och distribution

Lagerhållning och distribution av inkontinensartiklar och urologiskt material till enskilt och särskilt boende.

Lagerhållning och distribution av inkontinensartiklar VF2014-0082

Avtalsperiod 2016-01-01 till 2019-12-31, är förlängd till 2023-01-31.

Det här avtalet är ett tjänsteavtal, därför finns inga artiklar kopplade till avtalet.

Kontakt

Namn:
Kundtjänst

Telefon:
018-611 66 87

E-post:
upphandling@varuforsorjningen.se

Kundtjänst