Intervention Kärl, kateterburen

Kärl, kateterburen, Introducers, Katetrar, Ballonger, Ledare, Closure devices, Aortastentgrafter, Övriga stentgrafter, Stentar, Emboliseringsmaterial. Övrigt, t.ex. Vena Cava-filter, snaror och dilatatorer

Intervention Kärl, kateterburen VF2022-00036

Avtalsperiod 2023-04-01 till 2025-03-31, med möjlig förlängning till 2027-03-31.

Dokument

För att skriva ut de olika flikarna i filen behöver du först ladda ner den.

Kontakt

Namn:
VF Support

Telefon:
018-611 66 87

E-post:
upphandling@varuforsorjningen.se

Support