Intervention Kärl, kateterburen

Stentar, stentgrafter, katetrar, ballonger, ledare, coils, introducers och closure devices

Intervention Kärl, kateterburen VF2017-0045

Avtalsperiod 2018-07-01 till 2020-03-31, är förlängd till 2023-03-31.

Info 20200817:
Boston Scientific meddelar att de återkallar Imager II Angiografiska katetrar - 5F med böjda spetsformer, från den svenska marknaden.

Leverantören kan tyvärr kan vi inte erbjuda några ersättningsprodukter, däremot finns Imager II Angiografiska katetrar - 4F med böjda spetsformer fortsatt tillgängliga. Utöver detta hänvisas till raka spetsformer eller till köp från annan leverantör.

Boston Scientific gör allt de kan för att återinföra produkterna på marknaden igen. Deras förväntning är att detta kommer vara möjligt inom några månader.

Intervention Kärl, kateterburen, omtag VF2018-0028

Avtalsperiod 2019-04-01 till 2020-03-31, är förlängd till 2023-03-31.

Dokument

Kontakt

Namn:
Kundtjänst

Telefon:
018-611 66 87

E-post:
upphandling@varuforsorjningen.se

Kundtjänst