Intervention Neuro, kateterburen

Stentar, katetrar, ballongkatetrar, ledare, coils, emboliseringsmaterial, stent-retrievers, och introducers

Intervention Neuro VF2017-0016

Avtalsperiod 2018-04-01 till 2020-03-31.
Samtliga avtal är förlängda till 2023-03-31, förutom Cook Medical då deras produkter utgår.

Dokument

Kontakt

Namn:
Kundtjänst

Telefon:
018-611 66 87

E-post:
upphandling@varuforsorjningen.se

Kundtjänst