Intervention Neuro, kateterburen

Stentar, katetrar, ballongkatetrar, ledare, coils, emboliseringsmaterial, stent-retrievers, och introducers

Intervention Neuro VF2017-0016

Avtalsperiod 2018-04-01 till 2020-03-31, kan förlängas till 2022-03-31, är förlängd till 2022-03-31

Dokument

Kontakt

Namn:
Öyvind Bjerke

Telefon:
018-611 66 97

E-post:
oyvind.bjerke@varuforsorjningen.se

Kundtjänst