Intervention PCI, kateterburen

Läkemedelsstentar, Läkemedelsballonger, Semi-Compliantballonger, Non-Compliantballonger, Guidekatetrar, Diagnostiska katetrar, PCI-ledare, Introducer set, Manometrar, Kateterförlängare, Y-konnektor, Utrustning för tryckmätning, IVUS-katetrar, OCT-katetrar.

Intervention PCI VF2021-00042

Avtalsperiod 2022-01-01 till 2023-12-31, är förlängd till 2024-12-31.

Dokument

Kontakt

Namn:
Kundtjänst

Telefon:
018-611 66 87

E-post:
upphandling@varuforsorjningen.se

Kundtjänst