Intubering och tillbehör

Bronkealtuber, endotrakealtuber, larynxmasker, nästuber, svalgtuber, trakealkanyler, nackband, ledare och cufftrycksmätare mm.

Intubering och tillbehör VF2019-0011

Avtalsperiod 2021-01-01 till 2022-12-31, är förlängd till 2024-12-31.

Intubering och tillbehör OMTAG VF2020-00026

Avtalsperiod 2021-04-01 till 2022-12-31, är förlängd till 2024-12-31.

Support