Kirurgiska instrument

Engångsinstrument, avdelningskvalitet och operationskvalitet samt övrigt sortiment

Kirurgiska instrument VF2022-00049

Avtalsperiod 2023-12-01 till 2025-11-30, är förlängd till 2027-11-30.

Alla instrument som köps via OneMed är av avdelningskvalitet. Dessa kan köras i spolon/diskdesinfektor men ska inte autoklaveras.
Instrument av operationskvalitet köps via Direkt leverantör. Produktkataloger kommer inom kort.

Dokument

Guide för biopsinålar SMP Cardio AB

Servicerekvisition Instrumenta AB

Servicerekvisition Stille AB

Kontakt

Namn:
VF Support

Telefon:
018-611 66 87

E-post:
upphandling@varuforsorjningen.se

Support