Kirurgiska instrument

Instrument, benmärgs- och biopsinålar, knivar/knivblad, nålförare, peanger, pincetter, saxar och tänger mm.

Kirurgiska instrument VF2018-0015

Avtalsperiod 2019-04-01 till 2021-03-31, är förlängd till 2023-03-31.

Alla instrument som köps via Apotekstjänst är av avdelningskvalité. Dessa kan köras i spolon/diskdesinfektor men ska ej autoklaveras.
Instrument av operationskvalitet köps via Direkt leverantör. Se produktkatalogerna nedan.

Dokument

Kontakt

Namn:
Kundtjänst

Telefon:
018-611 66 87

E-post:
upphandling@varuforsorjningen.se

Kundtjänst