Maskinbundna tillbehör infusions-, transfusions- och anestesimaterial

Tillbehör till infusions- och sprutpumpar, blod/vätskevärmare och andnings- och övervakningsutrustning.

Maskinbundna tillbehör infusions-, aniva VF2021-00030

Avtalsperiod 2022-11-01 till 2024-10-31, kan förlängas till 2026-10-31.

Support