Neurokirurgiska implantat

Baksträngsimplantat, benlambåplattor, DBS-implantat, durasubstitut, eeg-elektroder-och implantat, shuntar, tryckmätare & ventrikelkateter, vagusimplantat, engångsperforatorer, benmassa, craniofix, cervikala burar och plattor, Aneurysmclips, SPG-elektroder, SCS-implantat

Neurokirurgiska implantat VF2020-00075

Avtalsperiod 2022-09-01 till 2024-04-30, är förlängt till 2025-04-30.

Neurokirurgiska implantat, omtag VF2022-00054

Avtalsperiod 2023-01-01 till 2024-04-30, är förlängt till 2025-04-30.

Kontakt

Namn:
VF Support

Telefon:
018-611 66 87

E-post:
upphandling@varuforsorjningen.se

Support