P-Glukos snabbtest och ketonmätare

Kuvetter för P-glukos

P-glukos snabbtest VF2019-0014

Avtalsperiod 2019-11-01 till 2021-10-31, är förlängt till 2024-06-30.

Ketonmätare VF2020-0004

Avtalsperiod 2020-04-01 till 2022-03-31, är förlängt till 2024-03-31.

Kontakt

Namn:
VF Support

Telefon:
018-611 66 87

E-post:
upphandling@varuforsorjningen.se

Support