Provtagningsmaterial inklusive vakuumrör

Kanyler och hållare, vingkanyler, vakuumrör, kapillärrör, lansetter, sr-rör, blodcaps och hållare, blödningstidssnitt

Provtagningsmaterial inkl vakuumrör VF2020-00043

Avtalsperiod 2021-06-01 till 2023-05-31, är förlängt till 2025-05-31.

Provtagningsmaterial inkl vakuumrör, omtag VF2021-00035

Avtalsperiod 2021-07-12 till 2023-05-31, är förlängt till 2025-05-31.

Dokument

Kontakt

Namn:
Kundtjänst

Telefon:
018-611 66 87

E-post:
upphandling@varuforsorjningen.se

Kundtjänst