Provtagningsmaterial inklusive vakuumrör

Vanligt förekommande förbrukningsartiklar för provtagning. Kanyl, Kanyl förmonterad, Vakuumrör, Lansett, Provrör för uppsamling av kapillärblod, Provtagningsset, Provtagningspinnare etc

Provtagningsmaterial inkl vakuumrör VF2020-00043

Avtalsperiod 2021-06-01 till 2023-05-31, är förlängt till 2025-05-31.

Provtagningsmaterial inkl vakuumrör, omtag VF2021-00035

Avtalsperiod 2021-07-12 till 2023-05-31, är förlängt till 2025-05-31.

Dokument

Kontakt

Namn:
VF Support

Telefon:
018-611 66 87

E-post:
upphandling@varuforsorjningen.se

Support