Provtagningsmaterial inklusive vakuumrör

Kanyler och hållare, vingkanyler, vakuumrör, kapillärrör, lansetter, sr-rör, blodcaps och hållare, blödningstidssnitt

Provtagningsmaterial inkl vakuumrör VF2015-0063, VF2018-0023

Avtalsperiod 2016-05-01 till 2018-03-31, är förlängd till 2021-03-31

Provtagningsmaterial, lansetter VF2017-0062

Avtalsperiod 2019-02-01 till 2020-03-31. Prisöverenskommelse till 2021-03-31

 

Kontakt

Namn:
Kent Ström

Telefon:
018-611 32 14

E-post:
kent.strom@varuforsorjningen.se

Kundtjänst