Regional anestesi och centrala infarter

Epiduralset, spinalkanyler, LP/spinalkanyler, plexuskanyler, CVK-katetrar, artärkatetrar, injektionsportar och tryckmätningsset.

Regional anestesi och centrala infarter VF2021-00031

Avtalsperiod 2023-02-01 till 2026-01-31, med möjlig förlängning till 2027-01-31.

Regional anestesi och centrala infarter, omtag VF2022-00058

Avtalsperiod 2023-02-01 till 2026-01-31, med möjlig förlängning till 2027-01-31.

Neuroaxiala kopplingar VF2023-00023

Avtalsperiod 2024-02-01 till 2026-01-31 med möjlighet att förlänga till 2027-01-31.

Kontakt

Namn:
VF Support

Telefon:
018-611 66 87

E-post:
upphandling@varuforsorjningen.se

Support