Regional anestesi och centrala infarter

Epiduralset, spinalkanyler, LP/spinalkanyler, plexuskanyler, CVK-katetrar, artärkatetrar, injektionsportar och tryckmätningsset.

Regional anestesi och centrala infarter VF2017-0024

Avtalsperiod 2019-02-01 till 2021-01-31, är förlängd till 2023-01-31.

Regional anestesi och centrala infarter, omtag VF2018-0029

Avtalsperiod 2019-02-01 till 2021-01-31, är förlängd till 2023-01-31.

Dokument

Kontakt

Namn:
Kundtjänst

Telefon:
018-611 66 87

E-post:
upphandling@varuforsorjningen.se

Kundtjänst