Sondnäringar och kosttillägg

Sondnäringar och kosttillägg, VF2021-00056

Avtalsperiod 2023-07-01 till 2025-06-30, med möjlig förlängning till 2027-06-30.

Sondnäringar och kosttillägg OMTAG, VF2023-00031

Avtalsperiod 2023-09-01 till 2025-06-30 med möjlig förlängning till 2027-06-30.

Dokument

Riktlinjer förskrivningar FSMB 2022

Kontakt

Namn:
VF Support

Telefon:
018-611 66 87

E-post:
upphandling@varuforsorjningen.se

Support