Sondnäringar och kosttillägg

Bassortiment av nutritionsprodukter, sondnäringar och kosttillägg för att komplettera vanlig mat och dryck

Sondnäringar och kosttillägg VF2017-0030

Avtalsperiod 2018-10-01 till 2020-09-30, kan förlängas till 2022-09-30, är förlängd till 2022-09-30

Dokument

Kontakt

Namn:
Åsa Berggren

Telefon:
018-617 40 31

E-post:
asa.karin.berggren@varuforsorjningen.se

Kundtjänst