Sondnäringar och kosttillägg

Bassortiment av nutritionsprodukter, sondnäringar och kosttillägg för att komplettera vanlig mat och dryck

Sondnäringar och kosttillägg VF2017-0030

Avtalsperiod 2018-10-01 till 2020-09-30, är förlängd till 2023-06-30.

Dokument

Riktlinjer förskrivningar FSMB 2022

Kontakt

Namn:
Kundtjänst

Telefon:
018-611 66 87

E-post:
upphandling@varuforsorjningen.se

Kundtjänst