Undertrycksbehandling

Undertryckbehandling av sår, NPWT med utrustning/pumpar och förbrukningsmaterial, förband, behållare, kopplingar, slangar mm.

Undertrycksbehandling/NPWT VF2021-00062

Avtalsperiod 2023-04-01 till 2025-03-31, med möjlig förlängning tom 2027-03-31.

Kontakt

Namn:
VF Support

Telefon:
018-611 66 87

E-post:
upphandling@varuforsorjningen.se

Support