Urologiskt material

Katetrar, urinpåsar, mm

Urologiskt material VF2018-0006 och VF2019-0015

Avtalsperiod 2020-01-01 till 2022-12-31, kan förlängas till 2023-12-31

Dokument

Kontakt

Namn:
Fredrik Johansson

Telefon:
018-617 24 25

E-post:
fredrik.johansson@regionuppsala.se

Kundtjänst