Urologiskt material

Katetrar, urinpåsar, m.m.

Urologiskt förbrukningsmaterial VF2022-00015

Avtalsperiod 2024-01-01 till 2026-12-31, kan förlängas till 2027-10-31.

Urologiskt förbrukningsmaterial Omtag VF2023-00037

Avtalsperiod 2024-01-01 till 2026-12-31, kan förlängas till 2027-10-31.

Dokument

Kontakt

Namn:
VF Support

Telefon:
018-611 66 87

E-post:
upphandling@varuforsorjningen.se

Support