Urologiskt material

Katetrar, urinpåsar, mm

Urologiskt material VF2018-0006 och VF2019-0015

Avtalsperiod 2020-01-01 till 2022-12-31, kan förlängas till 2023-12-31

Dokument

Kontakt

Namn:
Kundtjänst

Telefon:
018-611 66 87

E-post:
upphandling@varuforsorjningen.se

Kundtjänst