Vårdens delaktighet i inköpsprocessen

I alla våra kategorier arbetar vi tillsammans med representanter från vården/tandvården eller annan berörd personal, som till exempel städ, kök eller transport i så kallade expertgrupper. Det är verksamheten som vet vilka behov som finns medan vi på Varuförsörjningen kan inköp och upphandling, därför är det viktigt att vi arbetar tillsammans för att nå ett så bra resultat som möjligt.

Expertgruppen utses bland annat av beredningsgruppen. Om du vill delta i någon av våra upphandlingar, kontakta din närmsta chef. Här kan du se vilka upphandlingar vi planerar att genomföra under året. Det är viktigt att personer som är utsedda att delta har mandat att fatta beslut kring upphandlingen för sin egen verksamhet och sin region.

Som deltagare i en expertgrupp förväntas du bidra med dina kunskaper kring vilka behov som finns i verksamheten. Du ska hjälpa till att skapa en kravspecifikation som ligger till grund för det som upphandlas och hjälpa till vid utvärderingen av inkomna anbud.

Du förväntas också hjälpa till att sprida information om de nya avtalen i din organisation och att delta vid uppföljning av avtalen.

Kontakt

Kundtjänst
Telefon: 018-611 66 87
Telefontider måndag-fredag:
09.00-11.30 samt 13.00-15.00

E-post: upphandling@varuforsorjningen.se

Kundtjänst