Varuförsörjningen

Varuförsörjningen samordnar och genomför upphandlingar av förbrukningsmaterial till de fem regionerna Dalarna, Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro.

Aktuella upphandlingar

Under 2021 kommer vi att påbörja upphandlingar inom:

 • Anestesi- och intensivvårdsmaterial
 • Bäddmaterial
 • CRP Snabbtest
 • Drogtester
 • Gynekologiska specialprodukter
 • HbA1C
 • Injektion-infusion och transfusionsmaterial
 • Intervention Kärl, kateterburen
 • Intervention Neuro, kateterburen
 • Kemisk-tekniska produkter
 • Neurokirurgiska implantat
 • Ortodentimaterial
 • Ortopediska implantat, höft och knä
 • Osteosyntesmaterial käkkirurgi
 • Streptokocker A
 • Städmaterial
 • Tandvårdsmaterial förbrukning Del1
 • Värmeprodukter anestesi

Klicka på nedan länk för att se våra pågående upphandlingar som annonserats

Pågående upphandlingar för Varuförsörjningen

Observera att även upphandlingar som hanteras av upphandlingsenheten i Region Uppsala visas. Om ni är intresserad av någon av de upphandlingarna så är det hit ni ska vända er.

Lämna anbud?

Är du leverantör och önskar lämna anbud till Varuförsörjningen? Vill du få information kring hur du går tillväga?

Läs mer

Miljöriktlinjer, uppförandekod och sociala/etiska krav

Vill du få mer information kring hur vi jobbar med miljökrav och sociala/etiska krav i våra upphandlingar?

Läs mer

Kundtjänst