Varuförsörjningen

Varuförsörjningen samordnar och genomför upphandlingar av förbrukningsmaterial till de fem regionerna Dalarna, Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro.

Aktuella upphandlingar

Under 2022 kommer vi att påbörja upphandlingar inom:

 • Antitrombos- och kompressionsmaterial
 • Bäddmaterial
 • CRP Snabbtest
 • Diagnostikinstrument
 • Drogtester
 • EKG
 • Enteralt nutritionsmaterial
 • Etiketter
 • HbA1C
 • Injektion-infusion och transfusionsmaterial
 • Inkontinens- och urologiskt material
 • Insulinpumpar SAP
 • Intervention Kärl, kateterburen
 • Intervention Neuro, kateterburen
 • Kirurgiska intstrument
 • Laryngektomerade, förbrukningsmaterial
 • Operations- och undersökningshandskar
 • Ortodontimaterial
 • Ortopediska implantat, höft och knä
 • Osteosyntesmaterial käkkirurgi
 • Regional anestesi och centrala infarter
 • Ryggimplantat
 • Sondnäringar och kosttillägg
 • Streptokocker A
 • Städmaterial
 • Suturer och staplingsprodukter
 • Tandvårdsmaterial förbrukning Del 1
 • Tandvårdsmaterial förbrukning Del 2
 • Transport och avfallssemballage
 • Undertrycksupphandling

Klicka på nedan länk för att se våra pågående upphandlingar som annonserats

Pågående upphandlingar för Varuförsörjningen

Observera att även upphandlingar som hanteras av upphandlingsenheten i Region Uppsala visas. Om ni är intresserad av någon av de upphandlingarna så är det hit ni ska vända er.

Lämna anbud?

Är du leverantör och önskar lämna anbud till Varuförsörjningen? Vill du få information kring hur du går tillväga?

Läs mer

Miljöriktlinjer, uppförandekod och sociala/etiska krav

Vill du få mer information kring hur vi jobbar med miljökrav och sociala/etiska krav i våra upphandlingar?

Läs mer

Kundtjänst