Återkallande av produkt från BD Nordics - BD Venflon™ Pro

Se meddelande från leverantör.

Avser artikelnummer 51635.

Råd om åtgärder som kunden bör vidta:
1. Identifiera, isolera och förstör alla påverkade partier som finns i ditt lager.
2. Om ni har vidaredistribuerat produkten ber vi er identifiera avdelningarna i fråga och
omedelbart underrätta dem om denna produktåterkallelse samt be dem förstöra den berörda
produkten.
3. Fyll i kundsvarsformuläret på sidan 4 och ange:
o förstörda kvantiteter ELLER
o att er organisation inte har några berörda enheter kvar i lager
4. Returnera det ifyllda kundsvarsformuläret till bdnordicsfieldaction@bd.com så snart som
möjligt eller senast den 17 juni 2021.
OBS! Även om du inte längre använder produkten är det viktigt att du skickar tillbaka
kundsvarsformuläret för vår avstämning.

Kundtjänst