Andra färger på påsar och säckar

Med anledning av denna situation har våra leverantörer nu gått ut med information att det råder en viss brist på material, framför allt då Etanol, som används vid tryck och ett antal av de färger vi idag levererar blir även påverkade.
Detta betyder en något annorlunda mix av råvaran i produkten, som ej kommer påverka de krav som finns på upphandlade produkters kvalitet.
Detta gäller endast avvikelser i färgsättningar och tryck.

Kundtjänst