Artikelförändring FORTIMEL

Nutricia (Danone) informerar om att det under hösten kommer ske ett varumärkesändring på deras drycker Fortimel, de kommer framöver att heta Nutridrink.

Övergången kommer att ske successivt och det kan då förekomma att ni som beställer dessa kan komma att få blandade leveranser med både Fortimel (nuvarande) samt Nutridrink (nya).

Förändringen kommer inte att påverka innehållet i produkterna utan det kommer vara detsamma som tidigare och ni kommer fortsatt kunna beställa på samma artikelnummer som ni gör idag.

HÄR kan ni se en preliminär plan för när övergången kommer göras på respektive smak. 

HÄR kan ni se en tabell för exakt vilka artiklar som kommer att uppdateras.

Kundtjänst