Brådskande säkerhetsmeddelande, Getinge

Se säkerhetsmeddelande från Getinge: 

https://www.lakemedelsverket.se/4ae13f/globalassets/dokument/medicinteknik/sakerhetsinformation-fran-tillverkare/2020-95934-maquet-cardiopulmonary-gmbh-fsn.pdf

Åtgärder som ska vidtas:
• Returnera omedelbart alla berörda produkter i ditt lager till din lokala
Getinge-representant.
• Enligt vår övervakningsdokumentation kan ditt nuvarande lager omfatta
produkter som berörs av denna åtgärd. se lista över berörda produkter,
länder Grupp 1, i bilaga I.
• Fyll i och underteckna bifogat bekräftelsebrev för kund och skicka det till
din lokala Getinge-representant
• Vid returnering av berörda produkter ska du kontakta din lokala Getingerepresentant och få en ny produkt eller tillgodo.
• Om en produkt används redan, behöver den inte tas ur bruk

Kundtjänst