Fusion mellan Nutricia Nordica AB och Danone AB

Vi vill informera er om att Danone AB per den 1 november 2022 kommer att fusioneras med Nutricia Nordica AB.

Fusionen innebär att Danone AB kommer att upphöra att existera den 1 november 2022 och att Nutricia Nordica AB kommer att överta Danone AB’s rättigheter och skyldigheter. Detta innebär att samtliga avtal som Varuförsörjningen har ingått kommer att överlåtas till Nutricia Nordica AB. I samband med fusionen kommer Nutricia Nordica AB att byta namn till Danone AB. Fusionen kommer i övrigt inte att påverka nuvarande avtal.

 

Ni kommer som vanligt kunna fortsätta beställa avtalade varor som vanligt men det kommer stå Danone som avtalsleverantör istället from 1 november.

Dock så kommer leverantören ha ett kortare stopp i leveransflödet i samband med övergången och detta drabbar då de produkter som levereras direkt till er från Nutricia/Danone (det gäller alltså inte produkter som ligger lagerlagda hos Apotekstjänst).

Torsdag den 27 oktober 2022: Sista orderdatum inför frysperioden
Fredag 28 oktober 2022: Sista leveransdatum inför frysperioden
Tisdag den 1 november 2022: Första orderdatum efter frysperioden
Onsdag 2 november 2022: Första dag för plock av order på lager efter frysperioden

 

Läs mer från leverantören HÄR & HÄR.

Support