Indragning endotrakealtuber från Mediq Sverige AB

Indragning från Mediq Sverige AB. 

Se bifogad information om hantering från leverantören här och här.

Det gäller nedan endotrakealtuber: 

85180 ENDOTRAKEALTUB M CUFF 5,0 NASAL/ORAL STD MURPHY EYE MEDIQ SVERIGE AB
86165 ENDOTRAKEALTUB M CUFF 5,5 NASAL/ORAL STD MURPHY EYE MEDIQ SVERIGE AB
85181 ENDOTRAKEALTUB M CUFF 6,0 NASAL/ORAL STD MURPHY EYE MEDIQ SVERIGE AB
85183 ENDOTRAKEALTUB M CUFF 6,5 NASAL/ORAL STD MURPHY EYE MEDIQ SVERIGE AB
85184 ENDOTRAKEALTUB M CUFF 7,0 NASAL/ORAL STD MURPHY EYE MEDIQ SVERIGE AB
85185 ENDOTRAKEALTUB M CUFF 8,0 NASAL/ORAL STD MURPHY EYE MEDIQ SVERIGE AB


En automatiskt ersättning för ovan tuber kommer ske, observera att ersättningen har ledare. Se mer info här

Kundtjänst