Indragning från B. Braun Medical AB

Se meddelande från leverantören här.

Råd om åtgärder som kunden bör vidta:


1. Kontrollera om ni har berörda produkter enligt tabellen på sida. 1 (i det bifogade säkerhetsmeddelandet) på lager och returnera
dem till B Braun Medical AB.

2. Returnera berörda produkter till B Braun Medical AB. Vänligen se till att bekräftelseformuläret (sid. 4) returneras tillsammans med de returnerade produkterna
3. Kontakta B Braun Medical AB för att få en retursedel; vänligen kontakta Sara Ericsson, se
kontaktinformation i bifogad fil.


Kundtjänst