Info provtagningsset

Information gällande artikel 54058 och 48245:

Meddelande om förändring på etiketterna på eSwab-produkterna från Copan

Vi vill uppmärksamma er på att QR-koden på eSwab produkterna nedan från Copan inte längre skrivs ut på etiketten på röret. Det är för att kunna bibehålla en hög produktionskapacitet. Vänligen notera att Nordic Biolabs AB som är distributör av Copans produkter i Sverige använder prefixet ”CP”+artikelnummer i sitt sortiment. Exempelvis 4E011S.A har artikelnummer CP4E011S.A i vårt sortiment. Se ytterligare information samt bild på den gamla och nya etiketten i bilden nedan.

Ändringen kommer INTE att påverka produktkatalognummer, avsedd användning, sammansättning, prestanda, säkerhet eller hanteringsprocedurer.

Vid frågor och funderingar är ni välkomna att mejla till info@nordicbiolabs.se.

Kundtjänst