Säkerhetsmeddelande: Arrow® kit och set med introducernålar

Avser nedan artikelnummer: 
EU-15703-CVCPS
CS-04301-V
CS-04306-V - 52165
CS-12703-K - 47150
CS-15703 - 52183
CS-15853 
SV-12703-N - 52182
CS-12853 - 52184
EU-12402-N
EU-15402-N
EU-14502-N
EU-15553-N
EU-16553-N

Se säkerhetsmeddelande från leverantören här
Teleflex rekommenderar inte användning av en alkoholbaserad antiseptisk lösning istället för en godkänd ultraljudsgel för invasiva procedurer. Dessutom rekommenderar Teleflex att du följer god klinisk praxis för hudantisepsis, vilket inkluderar tillräcklig torktid (dvs tre minuter eller mer) för hudantisepsis innan nålen sätts in.

Kundtjänst