Säkerhetsmeddelande BD sprutor och nålar

BD utfärdar detta säkerhetsmeddelande för de BD-sprutor och nålar som anges nedan, för att råda er till extra försiktighet. 

Lista över berörda produkter

309628 BD 1 ml spruta Luer-Lok™ spets
303172 BD Plastipak™ 1 ml Luer
305211 BD trubbig fyllnål med filter 18 G x 1,5 (1,2 mm x 40 mm) (5 μm)
302809 BD Microlance™ 3 30 G x 0,5 tum 0,3 x 13 mm
304000 BD Microlance™ 3 30 G x 0,5 tum 0,3 x 13 mm

Genom övervakningskontroller efter godkännande för försäljning har man identifierat att en försiktighetsuppmaning bör läggas till i bruksanvisningen för de produkter som anges ovan.
Detta säkerhetsmeddelande till marknaden ger följande försiktighetsuppmaning och BD rekommenderar att det tillämpas när produkten används.

Läs mer här.

Kundtjänst