Säkerhetsmeddelande från Becton Dickinson Sweden AB (2)

Becton Dickinson Sweden AB har skickat ut ett säkerhetsmeddelande gällande deras Magic3 Go® /HydroSil Go® intermittenta silikonkatetrar. Läs meddelandet från leverantören här. Berörda artikelnummer och lot-nummer hittar ni i meddelandet från leverantören, de berörda artiklarna har vi inte i det avtalade sortimentet utan de har skickats ut som ersättare för artikelnummer 59431 & 59432.

Apotekstjänst kommer kontakta berörda beställare med information om tillvägagångssätt för artiklar som levererats via dem. Observera att ni ska följa tillvägagångssättet ni får från Apotekstjänst och inte det som står i meddelandet.

Support