Säkerhetsmeddelande från JOHNSON&JOHNSON AB

Meddelande om indragning

 

Gäller produkten  ECHELON FLEX™ elektrisk Plus-stapler från leverantören Johnson & Johnson AB, leverantörens artikelnummer PSEE60A, lot-/batchnummer U94V47.

Tillvägagångssätt

  1. Kontrollera om ni har produkter med det aktuella lotnummer hemma och plocka undan dessa.
  2. Johnson & Johnson ska ha kontaktat berörda verksamheter ang detta.

 

Har ni ytterligare frågor, kontakta ra-itsus-jjmsweden@its.jnj.com

 

För er kännedom bifogas säkerhetsmeddelandet från leverantören här. (Men observera att ni ska följa tillvägagångssättet i detta meddelande.)

Kundtjänst