Intervention TAVI

Produkter för TAVI, Transcatheter Aortic Valve Implantation. Kompletta set med aortaklaffproteser för perkutan kateterburen implantationsteknik. Ballongkateter för valvuloplastik samt övriga produkter och tillbehör relaterade till produktområdet.

Intervention TAVI VF2019-0002

Avtalsperiod 2020-03-01 till 2022-02-28, är förlängd till 2024-05-31.

Dokument VF2019-0002

Antagna anbud VF2019-0002
Avtalssammanfattning VF2019-0002

Kontakt

Namn:
VF Support

Telefon:
018-611 66 87

E-post:
upphandling@varuforsorjningen.se

Support