Intervention TAVI

Biologiska aortaklaffar för perkutan användning

Intervention TAVI VF2019-0002

Avtalsperiod 2020-03-01 till 2022-02-28, kan förlängas till 2024-02-29. 

Dokument VF2019-0002

Antagna anbud VF2019-0002
Avtalssammanfattning VF2019-0002

Kontakt

Namn:
Öyvind Bjerke

Telefon:
018-611 66 97

E-post:
oyvind.bjerke@varuforsorjningen.se

Kundtjänst