Färgbyte på svalgtuber

Intersurgical har informerat att det kommer ske en förändring av färger på deras svalgtuber i och med de nya ISO-kraven. Dessa ändringar kommer succesivt börja förändras i takt med att de gamla tuberna tar slut i lager.
De nya kartongerna kommer vara tydligt märkta så man är medveten om förändringen. 
Det kommer inte ske någon annan förändring av artikelnummer m.m.

"I den senaste versionen av ISO 5364:2016 Anaesthetic and Respiratory Equipment – Oropharyngeal Airways, har ett nytt färgkodningskrav implementerats med mål om att förbättra patientsäkerheten bland produkter från olika tillverkare.
För att uppfylla färgkodningskraven som specificeras i ISO 5364:2016 var det nörvändigt för Intersurgical attuppdatera fyra storlekar av svalgtuber."

Läs mer om förändringen här. 

Se de nya färgkodningarna här.

Kundtjänst