Bäddmaterial inklusive madrasser

Madrass standard kallskum, madrass förebyggande, kuddar, madrassöverdrag, madrasskydd toppar, kuddöverdrag med mera

Bäddmaterial VF2021-00040

Avtalsperiod 2022-09-01 till 2024-08-31, kan förlängas till 2026-08-31.

Bäddmaterial, omtag VF2022-00048

Avtalsperiod 2022-10-03 till 2024-08-31, kan förlängas till 2026-08-31.

Bäddmaterial, omtag 2 VF2022-00059

Avtalsperiod 2023-02-01 till 2024-08-31, kan förlängas till 2026-08-31.

Dokument

Madrasspyramid
Avtalat sortiment

Kontakt

Namn:
VF Support

Telefon:
018-611 66 87

E-post:
upphandling@varuforsorjningen.se

Support