Reklamation av produkt

När du upptäcker fel på någon produkt eller produktförpackning ska det rapporteras. Detta för att leverantören ska ges möjlighet att åtgärda felet och förhindra att det uppstår igen. Dessutom kan du få den/de felaktiga produkterna ersatta av leverantören eller bli krediterad för dem.

Om produkten är kontaminerad måste du först kontakta Varuförsörjningens kundtjänst för att få mer information kring vad du ska göra.

Viktigt att tänka på är att en reklamation endast ska göras i det fall det är felaktigheter på produkten. Om du endast har synpunkter på produkten ska du fylla i blanketten Synpunkter på produkt.

Vi registrerar alla inkomna reklamationer hos oss och skickar dem till berörd leverantör för åtgärd och återkoppling. Du ska inte själv reklamera till leverantören om det är en upphandlad vara.

Skriv ut Reklamationsblanketten, fyll i alla uppgifter (för att du ska kunna få ersättning och återkoppling), skicka den ifyllda blanketten tillsammans med den felaktiga produkten/förpackningen med internposten till adressen som står på reklamationsblanketten.

Se information om hur du fyller i blanketten här.

Undantaget för reklamationshanteringen är Sörmland, som ska skicka sina reklamationer internt till Birgitta Heimann på Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

 

Övriga avvikelser

Reklamationer ska göras till Apotekstjänst så snart som möjligt dock senast inom 14 dagar från att varorna lämnat Apotekstjänst. Det gäller vid felleverans, utebliven leverans och leveransskada.

Returer Apotekstjänst

Kontakta Apotekstjänsts och avisera retur.
Maila till kundtjanst.atf@apotekstjanst.se eller ring 010-184 82 20.
Efter kontakt med Apotekstjänst får ni en returetikett som ska fästas på försändelsen.

Returblanketten Underlag för retur med adresslapp, ska alltid medfölja samtliga returer. 

För returer debiteras en returavgift på 1 038 kr.
Apotekstjänst kan inte godkänna retur på varor där emballaget är brutet, skadat, smutsigt eller skrivet på förpackningen. Varan måste vara i säljbart skick.

Returflödet är konstant och alla returer hos regionerna hämtas upp från regionernas leveranspunkter på daglig basis i samband med returflödet av utbytespallar och kylemballage.

Du får naturligtvis en kreditering till ditt kostnadsställe på det varuvärde du returnerar för.

Felleveranser Apotekstjänst

Felleveranser som orsakats av Apotekstjänst skickas tillbaka till Apotekstjänst utan kostnad.
Använd blanketten Underlag för retur med adresslapp, när du returnerar felleveranser.

En retur av icke beställd vara, så kallad överleverans kan göras löpande och är alltid kostnadsfri.

Indragning

Ibland händer det att det uppstår ett produktionsfel med en produkt och produkten måste då återkallas. En produkt kan återkallas på initiativ av leverantören eller Varuförsörjningen.

Om produkten distribueras via Apotekstjänst stoppas den från fortsatta leveranser och berörda kunder som köpt produkten kontaktas. Produkterna ska returneras till Apotekstjänst med hjälp av blanketten Underlag för retur med adresslapp. För landstinget Västmanland ska produkterna skickas till LV logistik som sedan skickar dem vidare till Apotekstjänst.

Om produkten skickas direkt från leverantören kommer leverantören kontakta dig för att förklara hur produkten ska returneras.

Leveransskada

Produkter som beställts via Apotekstjänst och som skadats under transporten till avdelningen reklameras med hjälp av blankett Underlag för retur med adresslapp.

Vid reklamation av skadat gods ska Apotekstjänsts kundtjänst kontaktas.
Skicka gärna med en bild på godset så att Apotekstjänst kan bedöma om det ska skickas tillbaka eller ej.

Om produkten beställts direkt från en leverantör måste du kontakta leverantören för att få information kring hur du ska gå tillväga för att skicka tillbaka den skadade produkten.  

Felbeställning till Apotekstjänst

Om fel lagerlagd produkt har beställts kan den mot en avgift på 1038 kr per order returneras till Apotekstjänst om produkten och förpackningen är ren och obruten. Använd blankett Underlag för retur med adresslapp

Avvikelse

Om en felaktig produkt har orsakat eller kunnat orsaka patient eller personal skada måste en avvikelserapport skrivas i din regions avvikelserapporteringssystem, enligt era lokala föreskrifter.

Felpackat gods

Reklamera gods som är felpackat till kundtjanst.atf@apotekstjanst.se, tex sterilt gods
Skicka samtidigt en kopia på reklamationen till Varuförsörjningen, maila upphandling@varuforsorjningen.se
Bifoga artikelnummer och gärna bilder.

Synpunkter på produkt

Om du har synpunkter på en produkt, som inte är ett produktionsfel utan mer en åsikt, kan du framföra det till oss.

Vi registrerar alla inkomna synpunkter och tar med oss dessa till kommande upphandlingar och leverantörsmöten.

Fyll i blanketten Synpunkter på produkt och mejla den till upphandling@varuforsorjningen.se

Returblankett Apotekstjänst

Underlag för retur med adresslapp

Kundtjänst