Dentala implantat och benersättning

Helkäksimplantat, singeltandsimplantat, skruvar och instrument och benersättningsmaterial

Dentala implantat och benersättning VF2019-0025

Avtalsperiod 2020-06-01 till 2022-05-31, kan förlängas till 2024-05-31

Dokument

Kontakt

Namn:
Öyvind Bjerke

Telefon:
018-611 66 97

E-post:
oyvind.bjerke@varuforsorjningen.se

Kundtjänst