Dentala implantat och benersättning

Implantat och täckskruvar, läkdistanser, komponenter för cementretinerade, skruvretinerade och attachmentretinerade konstruktioner, borrar, benersättningsmaterial och membran.

Dentala implantat och benersättning VF2019-0025

Avtalsperiod 2020-06-01 till 2022-05-31, är förlängt till 2024-05-31.

Dokument

Kontakt

Namn:
VF Support

Telefon:
018-611 66 87

E-post:
upphandling@varuforsorjningen.se

Support