Suturer och staplingsprodukter

Suturer, inkontinensband, bråcknät och nät.

Suturer och nätprodukter mm VF2020-00021

Avtalsperiod 2023-02-01 till 2025-01-31.

Staplingsprodukter VF2022-00038

Avtalsperiod 2023-06-01 till 2025-05-31.

Support