Värmeprodukter anestesi

Passiva värmeprodukter, aktiva värmetäcken utan behov av aggregat, värmeprodukter för aggregat och kyldräkter

Värmeprodukter anestesi VF2021-00029

Avtalsperiod 2022-06-01 till 2024-05-31, är förlängt till 2025-05-31.

Värmeprodukter anestesi, omtag VF2022-00037

Avtalsperiod 2022-11-01 till 2024-05-31, är förlängt till 2025-05-31.

Kontakt

Namn:
VF Support

Telefon:
018-611 66 87

E-post:
upphandling@varuforsorjningen.se

Support