Informationsmöten

Sörmland

Förrådshanteringens Informationsmöte med deltagande från Varuförsörjningen

Datum: 2023-01-31
Tid:
14.00-15.30
Plats:
Konferensrummet Direktionsrummet, Kullbergska sjukhuset Katrineholm
Inbjudan

Datum: 2023-02-01
Tid:
14.00-15.30
Plats:
Konferensrummet Hjärtat, Mälarsjukhuset Eskilstuna
Inbjudan

Datum: 2023-02-02
Tid:
14.00-15.30
Plats:
Konferensrummet Grassman, Nyköpings lasarett
Inbjudan

Datum: 2023-05-22
Tid:
14.00-15.30
Plats:
Konferensrummet Hjärtat, Mälarsjukhuset Eskilstuna

Datum: 2023-05-23
Tid:
14.00-15.30
Plats:
Konferensrummet Specialisten, Nyköpings lasarett 

Datum: 2023-05-25
Tid:
14.00-15.30
Plats:
Konferensrummet Direktionsrummet, Kullbergska sjukhuset Katrineholm

Västmanland

VF:s Informationsmöte

Datum: 2023-02-13
Tid:
14.00-15.30
Plats:
Konferensrummet Medicinska biblioteket, ingång 1plan 2, Köpings sjukhus

Datum: 2023-02-15
Tid:
14.00-15.30
Plats:
Konferensrummet Vetskapen, ingång 29, Västerås sjukhus

Datum: 2023-05-15
Tid:
14.00-15.30
Plats:
Konferensrummet Medicinska biblioteket, ingång 1plan 2, Köpings sjukhus

Datum: 2023-05-16
Tid:
14.00-15.30
Plats:
Konferensrummet Vetskapen, ingång 29, Västerås sjukhus

Dalarna

VF:s Informationsmöte

Datum: 2023-02-08
Tid:
10.00-11.30
Plats:
Jubileumsrummet - Hus 02 vån 3, Avesta lasarett
Inbjudan

Datum: 2023-02-08
Tid:
14.00-15.30
Plats:
Bikupan - Hus 04, Ludvika lasarett
Inbjudan

Datum: 2023-02-09
Tid:
10.00-11.30
Plats:
Seldingerrummet, Mora lasarett
Inbjudan

Datum: 2023-02-09
Tid:
14.00-15.30
Plats:
Föreläsningssalen, Falun lasarett
Inbjudan

Datum: 2023-05-31
Tid:
10.00-11.30
Plats:
Jubileumsrummet - Hus 02 vån 3, Avesta lasarett

Datum: 2023-05-31
Tid:
14.00-15.30
Plats:
Bikupan - Hus 04, Ludvika lasarett

Datum: 2023-06-01
Tid:
10.00-11.30
Plats:
Seldingerrummet, Mora lasarett

Datum: 2023-06-01
Tid:
14.00-15.30
Plats:
Föreläsningssalen, Falun lasarett

Uppsala

VF:s Informationsmöte

Datum: 2023-03-07
Tid: 14.00-15.30
Plats:
Grönwallssalen, Akademiska sjukhuset

Datum: 2023-05-10
Tid: 14.00-15.30
Plats:
Grönwallssalen, Akademiska sjukhuset

Örebro

VF:s Informationsmöte

Datum: 2023-02-14
Tid:
14.00-15.30
Plats:
Konferensrummet Willandersalen, Universitetssjukhuset Örebro

Datum: 2023-05-08
Tid:
14.00-15.30
Plats:
Konferensrummet Willandersalen, Universitetssjukhuset Örebro

Utställningar

Utställning av produkter på nya avtalet injektion, infusion och transfusion

Sörmland
Utställningen ägde rum den 5/12.

Västmanland
Datum: 2023-01-11
Tid:
10.00-15.00
Plats:
Konferensrummet Samlingssalen och Vetskapen, ingång 29, Västerås sjukhus​
Inbjudan

Dalarna
Datum: 2023-02-02 OBS! Flyttat till 2023-02-06
Tid: 10.00-15.00
Plats:
Konferensrummet A4, ovanför matsalen, Falu lasarett
Inbjudan

Uppsala
Utställningen ägde rum den 28/11.

Örebro
Datum: 2023-01-10
Tid:
10.00-15.00
Plats:
Konferensrummet Unden och Sotterns, Universitetssjukhuset Örebro
Inbjudan

Utställning av upphandlat material inom Regional anestesi och centrala infarter

Sörmland
Datum:
2023-01-30
Tid:
10.00-15.00
Plats:
Konferensrum Pandion bredvid matsalen, Mälarsjukhuset Eskilstuna
Inbjudan

Västmanland
Datum:
2023-02-15
Tid:
10.00-15.00
Plats:
Konferensrum Samlingssalen, ingång 29, Västerås sjukhus
Inbjudan

Dalarna
Datum:
2023-02-06
Tid:
10.00-15.00
Plats:
Konferensrum A4 ovanför matsalen, Falu lasarett
Inbjudan

Uppsala
Datum:
2023-02-08
Tid:
10.00-15.00
Plats:
Norlénsalen, ingång 100, Akademiska sjukhuset
Inbjudan

Örebro
Datum: 2023-02-13
Tid:
10.00-15.00
Plats:
Konferensrum Sottern och Unden, Universitetssjukhuset Örebro
Inbjudan

Kontakt

Kundtjänst
Telefon: 018-611 66 87
Telefontider måndag-fredag:
09.00-11.30 samt 13.00-15.00

E-post: upphandling@varuforsorjningen.se

Kundtjänst