Information gällande leveransskador från Nutricia Nordica AB

Nedan information gäller varor som beställs och levereras direkt från Nutricia. Alltså inte leveranser som kommer från Apotekstjänst.

------------

Det är av yttersta vikt att rutinerna följs samt att Nutricia får rätt bilder skickade till dem när en transportskada inträffat så att de har bästa förutsättningarna för att ta detta vidare samt utreda ärendet.

Transportskada (returkod 03)

Synlig skada på leveransens ytteremballage skall omgående meddelas till Nutricias Kundtjänst och ska rapporteras inom 5 veckodagar. För att Nutricia ska godkänna en kredit krävs att skadan är noterad av mottagaren, på transportörens fraktdokument samt att en bild på skadan i originalförpackning/pall som skickas till Nutricias Kundtjänst. Kundtjänst gör en bedömning om de transportskadade varorna skall skickas i retur eller destrueras på plats. Vid retur tillhandahåller Kundtjänst information gällande returhanteringen.

Vid dold skada måste bild tas när produkten ligger i originalförpackning/pall. Om produkten är skadad från botten, måste produkten läggas tillbaka i originalförpackning/pall och därefter kan bilden tas. Vänligen se till att skadan är väl synlig på bilden.

Kontaktuppgifter till Nutricias Kundtjänst:
order.amnse@danone.com
Tel: 08-24 15 30 (Knappval 1)  

Support