Säkerhetsmeddelande från 3M (1)

3M meddelar alla kunder om en korrigerande säkerhetsåtgärd av 3M™ Ranger™ Blod‑och vätskevärme Högflödesset, artikelnummer 24355.

Beskrivning av problemet och potentiella faror och risker för patienten/användaren: Denna korrigerande åtgärd har initierats på grund av identifieringen av ett tillverkningsproblem med den autoventilerande bubbelfångaren. Det finns risk för blod- eller vätskeläckage när seten förbereds och/eller under vätsketillförsel.  Produkterna kan vara oförmögna att användas till avsedd behandling och kan exponera användaren för blod, blodprodukter och IV-vätskor vid läckage.

Se information från leverantören här.

Support