Säkerhetsmeddelande från Mediq Sverige AB

Mediq Sverige AB har skickat ut ett säkerhetsmeddelande gällande deras Teleflex Rusch Endotrakealtuber. Läs meddelandet från leverantören här. Berörda artikelnummer och lot-nummer hittar ni här.

Apotekstjänst kommer kontakta berörda beställare med information om tillvägagångssätt för artiklar som levererats via dem. Observera att ni ska följa tillvägagångssättet ni får från Apotekstjänst och inte det som står i meddelandet då.

Har leverans skett direkt från Mediq ska ni följa deras rutiner.

Support