Enteralt nutritionsmaterial

Enteralt nutritionsmaterial, VF2021-00055

Avtalsperiod 2023-05-01 till 2025-04-30, med möjlig förlängning till 2027-04-30.

Enteralt nutritionsmaterial OMTAG, VF2023-00026

Avtalsperiod 2023-09-01 till 2025-08-30, med möjlig förlängning till 2027-04-30. 

Enteral nutritionspump, VF2022-00053

Avtalsperiod 2023-09-01 till 2025-08-30, med möjlig förlängning till 2027-04-30. 

Dokument

 

Support