Enteralt nutritionsmaterial

Matningssonder, sprutor, gastrostomi, peg-set, pump, sondmatningsaggregat och övrigt enteralt nutritions material

Enteralt Nutrition Nutritionsmaterial VF2018-0011 o VF2018-0031

Nytt avtal from 2019-02-01 till 2020-09-30, kan förlängas till 2022-09-30, är förlängd till 2022-09-30

Dokument

Kontakt

Namn:
Åsa Berggren

Telefon:
018-617 40 31

E-post:
asa.karin.berggren@varuforsorjningen.se

Kundtjänst