Enteralt nutritionsmaterial

Matningssonder, sprutor, gastrostomi, peg-set, pump, sondmatningsaggregat och övrigt enteralt nutritionsmaterial.

Enteralt Nutrition Nutritionsmaterial VF2018-0011 o VF2018-0031

Avtalsperiod 2019-02-01 till 2020-09-30, är förlängd till 2023-02-28.

Dokument

ENFitENPlus VarioLine adapter

Riktlinjer förskrivningar FSMB 2022

Kundinformation - Distribution av enterala produkter, Fresenius Kabi

Kontakt

Namn:
Kundtjänst

Telefon:
018-611 66 87

E-post:
upphandling@varuforsorjningen.se

Kundtjänst