Säkerhetsmeddelande från Convatec

Meddelande om indragning

Gäller produkten 58930 från leverantören Convatec, leverantörens artikelnummer 40047181, lot-/batchnummer 328241.

Tillvägagångssätt

  1. Kontrollera om ni har produkter med det aktuella lotnummer hemma och plocka undan dessa.
  2. Skicka de indragna produkterna och förpackningarna till Apotekstjänst AB, även brutna/öppna avdelningsförpackningar samt enstaka produkter skall returneras.
  3. Lägg produkterna och förpackningarna i en kartong och skicka med blanketten ”underlag för retur/indragning”. Se här.
  4. Märk kartongen med ”APOTEKSTJÄNST SVERIGE AB RAPSGATAN 8, 754 50 UPPSALA".
  5. Gör vid behov ny beställning, nya, ”friska” lot/batchnummer finns på lager.

OBS! Ni kommer att bli krediterade med en hel avdelningsförpackning även om ni returnerar brutna förpackningar.

Har ni ytterligare frågor, kontakta Apotekstjänst kundservice:

Apotekstjänst kundtjänst 010-184 82 20

kundtjanst.atf@apotekstjanst.se

För er kännedom bifogas säkerhetsmeddelandet från leverantören Convatec här. (Men observera att ni ska följa tillvägagångssättet i detta meddelande.)

 

Kundtjänst